Budúci vývojový trend plsteného priemyslu

Čína, ktorá je určite pociťovaná ako najväčší svetový výrobca bavlny a chemických vlákien, vybudovala najväčší a najkompletnejší systém textilného priemyslu, vysokorýchlostný rozvoj priemyslu súvisiaceho s textilným priemyslom, základné opatrenia sa neustále dopĺňajú, najmä Čína má obyvateľov z jednej miliardy tristo miliónov naďalej expandovať a podporovať domáci dopyt na trhu, a nie na dlhú dobu sociálne riadenie životného prostredia a otvorenej politiky.

Na tento účel je Du Yuzhou, prezident Čínskej asociácie textilného priemyslu, pevne presvedčený, že tieto interné predpoklady nielenže napomáhajú čínskemu textilnému priemyslu k prevodu medzinárodnej priemyselnej štruktúry, ale prispievajú aj k urýchleniu inovačnej kapacity priemyslu prostredníctvom nadnárodných efektívnosť alokácie. V medzinárodnej konkurencii sa zintenzívňuje nízka pridaná hodnota, ktorá vytvára predpoklad, že ziskový priestor sa každým dňom zužuje

Ale zároveň Du Yuzhou tiež zveličil, že čínsky textilný priemysel na dokončenie novej historickej misie čelí mnohým výzvam. Na medzinárodnej úrovni čelí čínsky textilný priemysel silnejšej konkurencii a zameranie konkurencie sa postupne zlepšilo na inovatívne úroveň novej výzvy zlepšovania výrobnej kapacity predchodcov v režime nadnárodnej výroby. Implementácia vedeckej koncepcie rozvoja doma čelí väčším obmedzeniam extenzívneho rozvoja. Výmenný kurz, úroková sadzba, úprava sadzieb daní a úspora energie a emisie zníženie
Spolupráca medzi priemyselnými reťazcami nahradí krutú vnútornú konkurenciu a súťaž o značky nahradí cenové vojny. Inovácia a rýchla reakcia ako hlavná priemyselná konkurencia navrch.
Okrem toho budú čoraz dôležitejšiu úlohu zohrávať obchodné združenia.

Po piate, neodvratným trendom je integrácia priemyslu, nevyhnutným smerom je zoskupenie, centralizácia, intenzívny rozvoj. Po dostatočnej konkurencii sa podnik, aby sa lepšie prispôsobil prostrediu, aby prežil, musí byť aktívny, aby sa spojil, prostredníctvom anexie, reorganizácie alebo strategickej partnerstvo na vybudovanie veľkých skupín, realizácia fondu, výrobnej kapacity, technológie, pracovnej sily, doplnkové zdieľanie zákazníckych zdrojov, realizácia rozsiahlej prevádzky a industrializácie výroby, konkurencia na trhu, s kompletným priemyselným reťazcom ako celkom Dobre sa využije, čím sa získa integrálna prevaha priemyslu, v súčasnosti tento jeden trend už na začiatku tuší.

Došlo k poklesu. Zdroje čínskeho kašmírového priemyslu a výhody spracovania sú v súčasnosti v akejkoľvek krajine na svete ťažko porovnateľné a nahraditeľné. Osobnosť v rámci štúdia si myslí, že odteraz bude podiel kašmírového produktu našej krajiny na medzinárodnom trhu ďalej napredovať. Podniky môžu rozvíjať svoje vlastné značky získaním známych zahraničných značiek alebo založením vlastných značkových obchodov.


Čas odoslania: 22. júla 2021

Pošlite nám svoju správu:

Sem napíšte svoju správu a pošlite nám ju